Business Name/Obchodné meno:     Liwa Arms Slovakia s.r.o.
Address/Sídlo: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Company ID/IČO:   52 610 322
Tax ID/DIČ:      2121083536
VAT ID/IČ DPH:   SK2121083536
Bank/Bankové spojenie:    Tatra banka a.s.
IBAN :    SK36 1100 0000 0029 4007 5482
BIC/SWIFT:  TATRSKBX
Court File/Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 38837/R
   
Contact information: info@liwaarms.sk
+421 917 738 806